Friday, May 29 2020, 04:50 am
NATIONAL SENIOR CERTIFICATE NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT

• If a candidate answers a question TWICE, only mark the FIRST attempt. • Consistent accuracy applies in ALL aspects of the marking guidelines. LET WEL: • Indien ‘n kandidaat ‘n vraag TWEE KEER beantwoord, merk slegs die EERSTE poging. • Volgehoue akkuraatheid is op ALLE aspekte van die nasienriglyne van toepassing. QUESTION/ VRAAG. 1 …